Tablice informacyjne


TABLICE INFORMACYJNE

KOD
TOWARU
NAZWA J.M.
X Tablica informacyjna budowy (70cm x 90cm) szt
X Uwaga! Teren budowy (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Głębokie wykopy (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Roboty budowlane (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Teren prywatny (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Prace na wysokości (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Nie zastawiać brama wjazdowa (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Nieupoważnionym wstęp wzbroniony (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Remont dachu (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Roboty drogowe (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Roboty na rusztowaniu (33cm x 25cm) szt
X Uwaga! Zły pies (25cm x 11cm) szt
X Uwaga! Przejście drugą stroną ulicy (33cm x 25cm) szt